Gratis verzending vanaf 50,- Hoge korting bij meerdere boeken

Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

al-Husayn logo stichting voor onderwijs, Quran, Tajwid, artikelen en boeken
Kwijtscheldings
verzoek

Kom ik in aanmerking?

Al-Husayn kan de kosten van de elektronische werken kwijtschelden in de gevallen dat:

  1. Je onder het bestaansminimum leeft.
  2. Je tot een specifiek doelgroep behoort zoals alleenstaande ouder met weinig inkomen. 
  3. Je afstammeling bent van de nobele Profeet Muhammad ﷺ  (van vaderskant).

Wanneer je dus onder één van de drie categorieën valt en je oprecht interesse hebt in kennis, kom je potentieel in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de kosten. We wijzen erop dat de kwijtschelding geldt als je daadwerkelijk niet in staat bent te investeren in de islam. Iemand in bezit van een Netflix-abonnement en soortgelijken, wekelijks sigaretten koopt, de duurste smartphone aanschaft, kan een klein bedrag  wel permitteren. Je investeert immers in de Quran.

Let op: Om een succesvol beroep te doen op een regeling is het noodzakelijk dat je de vragen van het formulier volledig en naar waarheid beantwoordt. Stuur het ondergetekend terug naar [email protected] Kwijtscheldingsformulier >>>

Geachte lezer,

Assalam Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh, beste broeder of zuster,

Allereerst bid ik dat Allah je in de beste staat stelt en je gelukkig en gezond houdt. Moge Allah je zegenen in je streven naar meer kennis.

Al-Husayn was opgericht met de intentie om de Ummah van de Profeet ﷺ te dienen en kennis van de nobele Profeet ﷺ over te brengen naar de volgende generatie. Omdat de nobele Profeet ﷺ, de rechtgeleide kaliefen, de Aimmah van de islam en onze Shuyukh geen geld vroegen voor kennis, is het onze streven om zoveel mogelijk gratis aan te bieden. 

We ontkomen echter niet aan de kosten van het drukwerk, website pakketten, IT-uitbesteding, continue uitbreiding etc. Het is hierom dat we voor bepaalde fysieke of digitale producten een prijs moeten vragen om enkele boeken, lessen en cursussen gratis te houden. Hiervoor bied ik je mijn oprechte excuses aan. De lessen en cursussen zullen te allen tijde gratis voor je zijn, dit is een belofte namens het team zolang wij daartoe in staat zijn.

In het geval je in een staat bevindt dat je de kosten van het product niet op kunt brengen en oprecht wilt leren, dan wil ik je vragen het volgende formulier in te vullen en op te sturen. De verantwoordelijke zal deze aanvraag bekijken en strikt privé houden omdat dat jouw islamitisch recht is.

Kwijtscheldingsformulier >>>

Er is geen schaamte in de godsdienst wat betreft zulke kwesties. Er zijn grote metgezellen, Muhaddithin, Fuqaha, Qurraa geweest die in erbarmelijke toestanden kennis hebben opgedaan. Zij hebben kennis kunnen opdoen omdat de nobele Profeet ﷺ en zijn erfgenamen geen geld vroegen voor kennis. Het is juist onze tekortkoming dat we dit met het Quran-instituut vandaag (nog) niet hebben kunnen bereiken. Moge Allah onze staat verbeteren.

Je broeder in het geloof,

Namens het voltallige team
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari

Help mee met de Quran

Door ons te steunen help je studenten gratis te leren, boeken en lessen te ontwikkelen. We willen nog zo veel meer doen voor de Quran en hebben je hulp nodig.

Boeken over de islam

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een deel van het bedrag terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden

Krijg 10% korting

En blijf op de hoogte van nieuwe cursussen en boeken in de islam. Zo mis je niets! 

Help mee met de Quran